Uzmanību! Ir mainīts darba laiks un izsniegšanas vieta! Vairāk informācijas sadaļā: kontakti
Iepirkumu grozā:
Preces: 0 Summa: 0 EUR

Garantija un atteikums

Pateicamies par uzticību Mūsu interneta veikalam www.Rigashop.lv un ceram, ka pirkumi, Mūsu interneta veikalā, nesīs Jums tikai pozitīvas emocijas. Tāpat ir dažas formalitātes ar kuriem pircējam ( patērētājam ) rekomendējam iepazīties līdz preces iegādei, kas palīdzēs izvairities no nepatīkamiem starpgadījumiem nakotnē.

Visām precēm, kuras www.Rigashop.lv iegādājas Patērētājs (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tiek nodrošināta vismaz 2 gadu garantija. Klientiem, kuri nav Patērētājs, tiek nodrošināta Ražotāja noteiktā garantija. Preces garantijas apkalpošanas laiks ir norādīts tās aprakstā, atsevišķām precēm tas var būt pat 5 gadi. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegti garantijas dokumenti, ar aprunātiem šīs preces garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

Gadījumā, kad prece ir sabojājusies, pircējam rekomendējam:

1) Vērsties uz servisa centru, kas ir norādīts ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā, paņemot līdzi pirkumu apliecinošu dokumentu un ražotāja vai izplatītāja garantijas talonu.

2) Saņemt informāciju no Mums, sazinoties pa kontakttelefonu +37125502200.

3) Apmeklējot Mūsu internet veikala ofisu, paņemot līdzi pirkumu apliecinošu dokumentu un ražotāja vai izplatītāja garantijas talonu.

4) Gadījumā, ja prece tiek nodota garantijas servisa apkalpošanai, bet defekts netiek konstatēts vai defekts radies klienta vainas dēļ, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas (līdz 30 EUR).

Noteikumi par distances līgumu


LR MK noteikumi par distances līgumu 9.punkts nosaka, ka Patērētājam* ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam atteikuma tiesību veidlapu. Taču, tai pat laikā jāņēm vērā, ka LR MK 2002.gada 28.maija noteikumu Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu" 14.1 punkts nosaka: "Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai".

Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Lūdzu ņemt vērā, ka SIA VIVA TRADE nepieņems preces, kas sūtītas pa pastu, tā kā pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Nosūtot preces uz SIA VIVA TRADE biroju, izmantojot kurjerpastu, Jūs piekrītat SIA VIVA TRADE vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Rīga, Latvija, Maskavas iela 261 kab. 205, Rīga, LV-1063.

Ņemot vērā produkta jutīgumu un drošības apsvērumu, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības attiecībā uz šādām iegādātam precēm : Datora korpus, barošanas bloks, cietajs disks (HDD; SSD), video karte, skaņas karte, operatīva atmiņa, mātesplate, procesors, dzesētājs, diskdziņi, ja jūs atvērt iepakojumu vai drošības zīmogs ir bojāts.

Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad ir saņēmts iesniegums vai informācija par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs, izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

Patērētājam ir pienākums preci atgriezt pilnā iepakojumā, nebojātu, ja precei ir aizsargplēves tās nedrīkst būt noplēstas. Līdz ar to, " Rigashop.lv " patur tiesības celt pret patērētāju civilprasību tiesā, lai piedzītu " Rigashop.lv " nodarītos zaudējumus, tai skaitā gadījumos, ja prece netiek atgriezta tās oriģinālajā iepakojumā, preces iepakojums ir būtiski bojāts, ir sabojātas preces plombas, noplēsta aizsargplēve (piemēram, no mobilo telefonu displeja), ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram., skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti. Gadījumos, kad ar preci iespējams iepazīties, tikai saplēšot vai kā citādi sabojājot preces oriģinālo iepakojumu (piemēram, plēves iepakojumu veļas mazgājamajām mašīnām), iepakojuma bojājums netiek ņemts par pamatu civilprasības celšanai pret Patērētāju. Šādā gadījumā, lūdzam Patērētājus saglabāt iepakojumu un atgriezt to kopā ar preci, tā kā uz iepakojuma ir norādīts preces sērijas numurs. Lai atteikuma tiesību izmantošana noritētu maksimāli ātri, lūdzam šāda veida precēm atvērt iepakojumu pēc iespējas rūpīgāk.Interneta   veikala   Rigashop.lv  klientu   iesniegumu,   priekšlikumu,  sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.


Iesniegumu un priekšlikumu izskatīšanas kārtība.


Klientam ir tiesības vērsties interneta veikalā rigashop.lv ( VIVA TRADE SIA ) ar iesniegumiem, priekšlikumiem vai sūdzībām par sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām, preču garantijas apkalpošanu un saņemt atbildi pēc būtības.

Iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību var iesniegt:


  • Rakstot mums uz iesniegumi@vivatrade.lv

          Atbilde tiks sniegta uz norādīto ē-pasta adresi 5 darba dienu laikā.


  • Rakstiski VIVA TRADE SIA veikalā : Rīga, Latvija, Maskavas iela 261 kab. 205, Rīga, LV-1063 .

         Atbilde tiks sniegta rakstiski (ja nav norādīts citādi) uz norādīto ē-pasta adresi 10 darba dienu laikā.


  • Pa pastu nosūtot vēstuli uz adresi: Rīga, Latvija, Maskavas iela 261 kab. 205, Rīga, LV-1063 .


Iesniegumā, priekšlikumā vai sūdzībā ir jānorāda:

  • Pasūtījuma numurs;
  • Iesniedzēja vārds un uzvārds;
  • E-pasta adrese, uz kuru tika veikts pasūtījums;
  • Tālruņa numurs, uz kuru tika veikts pasūtījums;
  • Iesnieguma, priekšlikuma vai sūdzības būtība, ar to saistītie apstākļi un prasības;
  • vēlamais atbildes sniegšanas veids - mutiski, rakstiski pa pastu vai e-pastā (ja vēlamais atbildes sniegšanas veids nav norādīts, tad atbilde tiek sniegta tajā pašā veidā, kādā iesniegta sūdzība).


Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.


Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi iesniegumi@vivatrade.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi  Rīga, Latvija, Maskavas iela 261 kab. 205, Rīga, LV-1063 . Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

- iesnieguma iesniegšanas datumu;

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.


Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze